skip to main content
Back to Top

Chúng tôi rất khác biệt. Trên thực tế, chúng tôi rất giống quý vị. Chúng tôi có cùng truyền thống. Chúng tôi sống và chơi cùng với quý vị. Chúng tôi nói thứ tiếng của quý vị.

Tại Carranza, chúng tôi không chỉ là những luật sư dày dạn kinh nghiệm về chấn thương cá nhân, mà rất nhiều người trong chúng tôi còn là người gốc Canada thế hệ thứ nhất và thứ hai. Do đó, chúng tôi thấu hiểu trải nghiệm của người nhập cư cũng như sự bối rối sau những tai nạn xe hơi nghiêm trọng.

Với tư cách là hãng luật về chấn thương cá nhân phục vụ cộng đồng người lớn nhất tại Toronto, nói hơn 24 thứ tiếng khác nhau, chúng tôi cam kết giúp những người sống sót sau chấn thương bình phục đến mức tối đa và được bồi thường xứng đáng bằng cách cung cấp dịch vụ vượt trội về đại diện chuyên nghiệp và nhạy cảm văn hóa. Các luật sư về chấn thương cá nhân tại Carranza, Toronto không chỉ giúp quý vị vượt qua rào cản ngôn ngữ, mà chúng tôi còn trợ giúp quý vị về bất kỳ vấn đề văn hóa nào có thể nảy sinh. Chúng tôi là những luật sư về chấn thương nghiêm trọng và chúng tôi tin rằng những giá trị và truyền thống của quý vị phải được tôn trọng đầy đủ trong quá trình quý vị bình phục và với sự đại diện của chúng tôi.

Khi cần tìm một luật sư về tai nạn xe hơi đại diện cho quý vị hoặc gia đình quý vị, điều quan trọng là tìm được người không chỉ hiểu rõ về hệ thống luật pháp liên tục thay đổi, mà còn phải hiểu rõ về tình trạng và các nhu cầu cá nhân đặc biệt của quý vị. Với tư cách là hãng luật về chấn thương cá nhân của quý vị, chúng tôi tin rằng công việc của chúng tôi còn hơn cả việc giúp quý vị tranh tụng; trách nhiệm của chúng tôi còn là đảm bảo các tài nguyên phù hợp cho quá trình phục hồi và trị liệu vật lý của quý vị. Từ lúc đưa ra yêu cầu đòi bồi thường, quý vị sẽ ngay lập tức nhận được hướng dẫn và lời khuyên chuyên môn từ nhóm Quyền lợi khi bị Tai nạn. Các nhóm y tế và phục hồi chức năng của quý vị nỗ lực hết mình để giúp quý vị phục hồi và chúng tôi hợp tác chặt chẽ với họ, vì vậy quý vị và gia đình không phải lo lắng về các chi phí bổ sung khi điều trị phục hồi chức năng và cho các thiết bị trợ giúp.

Chúng tôi chuyên về các lĩnh vực sau của luật chấn thương cá nhân:

Mosaic fall 2018

proud sponsor of:

sponsorship_sunnybrook sponsorship_sickkids sponsorship_stmikes centennial-college-square-logo william-osler-logo

FIND US

1280 Finch Ave. West, Suite 200
Toronto, Ontario
M3J 3K6, Canada

CONNECT WITH US

Toll Free:1-877-633-1065
Phone: 416-633-1065
Fax: 416-633-9782
Email: lawoffice@carranza.on.ca