skip to main content
Back to Top

higit kaming kakaiba. sa katunayan, higit kaming katulad ninyo. may pareho tayong mga tradisyon. namumuhay at naglalaro sa katulad na mga lugar. Sinasalita rin namin ang inyong lengguwahe.

Sa Carranza, hindi lang kami mga eksperiyensyadong abogado para sa personal na pinsala, marami sa amin ang una at pangalawang henerasyon na mga Taga-Canada. Kaya, naiintindihan namin nang mabuti ang karanasan ng imigrante pati na rin ang pagkaligalig na kasunod ng malubhang mga aksidente sa sasakyan.

Bilang pinaka-malaking pang-etnikong law firm para sa personal na pinsala sa Toronto, nagsasalita ng higit sa 24 na iba’t ibang lengguwahe, kami ay nangangako sa pagtulong sa mga survivor ng pinsala na makamit ang pinaka-mainam na pagbawi at patas na kompensasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng di-mapapantayang representasyong propesyonal at sensitibo sa kultura. Hindi lang makakatulong ang mga abogado ng Toronto sa personal na pinsala sa Carranza makakatulong sa paglutas ng anumang isyung pangkultura na maaaring mangyari. Kami ay mga abogado para sa malubhang pinsala na naniniwala na ang inyong mga prinsipyo at tradisyon ay dapat lubos na igalang sa inyong paggaling at sa aming representasyon.

Kapag naghahanap ng abogado ng aksidente sa sasakyan upang ikatawan kayo o ang inyong pamilya, mahalagang maghanap ng abogado na nakakaintindi hindi lang sa pabago-bagong sistemang panlegal, ngunit pati na rin sa inyong natatanging sitwasyon at indibidwal na mga pangangailangan. Bilang law firm para sa inyong personal na pinsala, naniniwala kami na ang aming trabaho ay higit pa sa pagtulong sa inyo sa litigasyon; responsibilidad din naming tiyakin na mayroon kayong tamang mapagkukunan ng suporta para sa inyong rehabilitasyon at pisikal na terapiya. Mula sa umpisa ng inyong kahilingan, tatanggap kayo ng agarang pagpapayo at kahusayan mula sa inyong grupo para sa Mga Benepisyo sa Ang inyong mga grupong pangmedikal at pang-rehab ay magsisikap nang mabuti upang matulungan kayong maka-recover at makikipagtulungan kami nang mabuti sa kanila, kaya kayo at ang inyong pamilya ay hindi dapat mag-aalala sa karagdagang mga gastos sa paggagamot na pang-rehab at sa mga kasangkapang nakakatulong.

Nag-i-specialize kami sa sumusunod na mga larangan ng batas sa personal na pinsala:

Mosaic fall 2018

proud sponsor of:

sponsorship_sunnybrook sponsorship_sickkids sponsorship_stmikes centennial-college-square-logo william-osler-logo

FIND US

1280 Finch Ave. West, Suite 200
Toronto, Ontario
M3J 3K6, Canada

CONNECT WITH US

Toll Free:1-877-633-1065
Phone: 416-633-1065
Fax: 416-633-9782
Email: lawoffice@carranza.on.ca