skip to main content

TƯ VẤN MIỄN PHÍ 1.877.633.10651.877.633.1065

Back to Top

Chứng nhận ISO

Qua mỗi lần tiếp xúc, chúng tôi nỗ lực hết khả năng để giúp quý vị cảm thấy thoải mái, an toàn và được hỗ trợ.

Chúng tôi cũng cam kết đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của quý vị và gia đình. Carranza đã trở thành hãng luật về chấn thương cá nhân duy nhất được cấp chứng nhận ISO 9001:2008 tại Canada.

Chúng tôi làm vậy vì quý vị là tâm điểm trong mọi hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi làm vậy vì quý vị rất quan trọng.

Chứng nhận ISO 9001:2008 này đảm bảo hãng rằng hãng luật về chấn thương cá nhân của chúng tôi có tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng cao nhất, chúng tôi liên tục cải thiện khả năng giao tiếp, khả năng đào tạo và các quy trình của mình. Chúng tôi thường xuyên đánh giá những việc mình làm và chất lượng của những việc đó, và việc liên tục cải tiến dịch vụ là cơ sở cho sự thành công của chúng tôi.

Trong nỗ lực đó, chúng tôi cam kết:

  • Cung cấp dịch vụ đại diện pháp lý chuyên nghiệp, am hiểu và dịch vụ bảo chữa tâm huyết cho khách hàng của mình với tính chính trực và sự đồng cảm;
  • Kiên định đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng về pháp lý của khách hàng từ lúc tiếp xúc ban đầu đến khi đóng hồ sơ;
  • Cung cấp dịch vụ đồng cảm về mặt văn hóa và chuẩn mực về mặt ngôn ngữgiúp tạo sự khác biệt so với đối thủ;
  • Duy trì hệ thống quản lý chất lượng hợp lý;
  • Cung cấp việc làm ổn định và thu nhập tốt đến những người cùng chia sẻ mục tiêu với công ty;
  • Khuyến khích giao tiếp, sáng kiến của nhân viên, đào tạo, phát triển và thực hành kỹ năng trong phạm vi công ty;
  • Đóng góp cho cộng đồng và ủng hỗ những nỗ lực của những nhóm người bị phân biệt đối xử bởi tình trạng tàn tật, chủng tộc, giới tính, khả năng tài chính, và những lý do phân biệt tương tự.

Thành công của chúng tôi được đo bằng mức độ hài lòng của khách hàng và các tổ chức giới thiệu với các dịch vụ pháp lý luôn đáp ứng kỳ vọng của mọi người.

Carranza

Carranza LLP represents clients in Toronto and the greater Toronto area (GTA), Niagara, St. Catharines, Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga, Brampton, Richmond Hill, Aurora, Newmarket, Markham, Pickering, Ajax, Whitby, Oshawa, Belleville, Kingston, Ottawa, Guelph, Kitchener, Waterloo, London, Barrie, North Bay, Sudbury.