skip to main content

TƯ VẤN MIỄN PHÍ 1.877.633.10651.877.633.1065

Back to Top

Yêu cầu bồi thường do Tàn tật Lâu dài

Tổng quan

Yêu cầu bồi thường do Tàn tật Lâu dài (LTD) thực chất là sự thỏa thuận và điều quan trọng là luật sư về chấn thương cá nhân sẽ xem xét chính sách của quý vị trước khi đưa ra lời khuyên về pháp lý.

Bằng chứng để chứng minh một yêu cầu bồi thường LTD cũng tương tự với bằng chứng của các trường hợp chấn thương cá nhân khác, và bao gồm chủ yếu là các báo cáo và tài liệu y tế về tình trạng thương tổn của quý vị, và thông tin về các yêu cầu của nghề nghiệp và giáo dục, đào tạo, và kỹ năng nghề nghiệp của quý vị.

Khước từ trách nhiệm

Trang web này cung cấp thông tin tham khảo chung cho những người bị chấn thương và gia đình của họ. Các thông tin y tế và pháp lý ở đây không có mục đích cung cấp lời khuyên về y tế hoặc pháp lý. Nội dung của trang web này chỉ nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin và không thay thế cho ý kiến chuyên môn của các chuyên gia pháp lý và/hoặc chăm sóc sức khỏe, quý vị không nên dựa vào bất kỳ tài liệu hay tuyên bố nào trên trang web này để tìm lời khuyên về y tế hoặc pháp lý. Trang web không nhằm mục đích tạo nên quan hệ luật sư-khách hàng.

Quý vị nên xem xét cẩn thận bất kỳ thông tin y tế nào với bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe của mình trước khi đưa ra các quyết định liên quan đến sức khỏe của quý vị hoặc hình thức điều trị y tế được khuyến nghị. Mặc dù đã rất cố gắng để đảm bảo sự chính xác của thông tin trên trang web này, nhưng công ty chúng tôi không thể tuyên bố hay đảm bảo dù diễn đạt rõ ràng hay ngầm hiểu về sự chính xác và đầy đủ của thông tin. Nhu cầu pháp lý của mỗi người là riêng biệt, và các tài liệu này có thể không áp dụng với tình trạng pháp lý của quý vị. Vui lòng liên hệ với luật sư về Chấn thương Cá nhân tại bang Ontario để được tư vấn cụ thể về vấn đề chấn thương cá nhân của quý vị.

Carranza

Carranza LLP represents clients in Toronto and the greater Toronto area (GTA), Niagara, St. Catharines, Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga, Brampton, Richmond Hill, Aurora, Newmarket, Markham, Pickering, Ajax, Whitby, Oshawa, Belleville, Kingston, Ottawa, Guelph, Kitchener, Waterloo, London, Barrie, North Bay, Sudbury.