skip to main content

LIBRENG KONSULTASYON 1.877.633.10651.877.633.1065

Back to Top

Ang Aming Pokus

Bilang isang kompanya, kami sa Carranza ay nakatayo sa likod ng ideya na hindi na sapat para sa isang abogado ang maintindihan ang batas at ang panlegal na sistema; upang makapagbigay ng wastong representasyon, kailangang maintindihan din namin ang inyong natatanging mga sirkumstansiya, ang inyong lengguwahe at ang inyong kultura. Itinatakda namin ang aming mga pamantayan na mataas para sa pagbibigay ng eksperiyensyadong legal na representasyon sa higit sa 24 na lengguwahe at tinitiyak na ang panlegal na grupong itinalaga sa inyong kaso ay isang mabuting pangkulturang katapat, upang walang mahahalagang mga detalye ang makaligtaan. Bukod sa pagsasalita ng maraming lengguwahe, marami sa aming mga kawani ay una at pangalawang henerasyon na taga-Canada, kaya mas nagagawang maintindihan hindi lang ang karanasan ng imigrante, ngunit pati na rin ang pagkaligalig kasunod ng isang malubhang aksidente sa sasakyan. .

Ang pagsisilbi sa iba-ibang komunidad ng Ontario bilang pinaka-malaking pang-etnikong law firm para sa personal na pinsala sa Ontario ay nagbigay sa amin ng direktang karanasan at kakayahang makaunawa kung paano ang mga kamalian sa persepsiyon, panghuhusga at salin ay seryosong makaka-impluwensiya sa paggagamot sa inyo o sa dokumentasyong ginawa ng mga doktor ng insurance, pulisya, employer at mga kompanya ng insurance.

Ang mga persepsiyon ng mga adjuster ng insurance, arbitrator, huwis at hukom ay may impluwensiya sa inyong pakikipagkasundo. Kadalasang hindi sila pamilyar sa inyong background at kultura, at maaaring gumawa ng mga palagay na negatibong makakaapekto sa inyong kompensasyon.

Ang inyong kompensasyon sa isang kahilingan para sa personal na pinsala ay batay sa iilang mga sanhi kabilang ang:

  • Kung paano nakakaapekto ang inyong mga pinsala sa inyong edukasyon, pagsasanay at potensiyal sa trabaho
  • Inyong sitwasyong pampamilya at pampinansiyal
  • Mga gawaing panlipunan at panlibangan
  • Ang epekto ng aksidente sa inyong buhay

Sa pamamagitan ng aming pang-unawa sa inyong kultura at mga maling persepsiyon na nangyari, higit naming nagagawang masabi ang sukdulan ng gambala sa inyong buhay..

Halimbawa, kapag naghahanap ng trabaho sa Canada, ang bagong mga residente ay minsan napipilitang tumanggap ng pansamantala, mababa ang sahod na mga trabaho kung saan sila ay sobrang kwalipikado. Ang mga kompanya ng insurance ay madaling nagpapalagay na nagpapakita ito ng kanilang totoong potensiyal ng kita.

Gayon pa man, kami ay may karanasang kailangan upang bumuo ng higit na tumpak na trahektorya ng inyong kapasidad na kumita sa hinaharap.

Carranza

Carranza LLP represents clients in Toronto and the greater Toronto area (GTA), Niagara, St. Catharines, Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga, Brampton, Richmond Hill, Aurora, Newmarket, Markham, Pickering, Ajax, Whitby, Oshawa, Belleville, Kingston, Ottawa, Guelph, Kitchener, Waterloo, London, Barrie, North Bay, Sudbury.