skip to main content

LIBRENG KONSULTASYON 1.877.633.10651.877.633.1065

Back to Top

pangkulturang perspektibo

Hindi lang makakatulong sa paglutas sa hadlang sa lengguwahe ang mga abogado para sa personal na pinsala at ang mga miyembro ng kawani ng Carranza, makakatulong din kami sa anumang mga pangkulturang usapin na maaaring mangyari, kabilang ang:

  • Tradisyonal kontra sa makabagong gamot at mga sigalot ukol sa mga gamot
  • Pagbibigay kaalaman sa mga mahal sa buhay tungkol sa mga usaping medikal at pagpapadali sa diskusyon sa pagitan ng grupong pang-rehab at pangunahing tagagawa ng pasya ng pamilya
  • Pagbibigay-linaw sa kilos ng katawan at paano ang interpretasyon maaaring makakaapekto sa pangangalags sa inyo.
  • Ang epekto ng relihiyon sa pangangalaga, paggagamot at pag-recover
  • Ang mga pangkulturang stigma na nagpalibot sa kahihiyan, depresyon at pag-iisa
  • Ang kahalagahan ng nutrisyon, diyeta at paggamit ng herbal na mga remedyo
  • Paano ang mga pinsala sa utak nakakaapekto sa pamilya, kanilang estado sa lipunan at mga posibilidad sa hinaharap
  • Paglapitin ang pagitan ng mga paniniwala ng pamilya at ang sistema ng healthcare ng Canada

mga totoong halimbawa ng pangkulturang mga usapin sa isang kaso

Sa Carranza, naiintindihan namin kung gaano kahirap kapag ang Ingles ay hindi ang inyong unang lengguwahe. Ang pangkulturang mga pagkakaiba ay kadalasang makakaapekto sa inyong kaso. Ang pagkakaroon ng wastong representasyon ay makagagawa ng malaking kaibahan.

mga pananaw ng awtoridad

Isa sa aming mga kliyente ay lumaki sa isang bansa kung saan ang pulisya ay tiwali at marahas. Natutunan niya mula nang bata pa na matakot at sumunod sa pulisya nang hindi nagtatanong.

Sa Canada, nasangkot siya sa isang aksidente sa sasakyan. Na-isyuhan siya ng pantrapikong tiket sa eksena dahil sa hindi wastong pagliko, kahit na ang ibang behikulo ay lumabag sa pulang ilaw. Sinabi ng opisyal sa kanya na bayaran ang tiket, at sumunod ang kliyente kahit na hindi siya naniniwalang ang aksidente ay kasalanan niya.

Sa resultang sibil na kaso para sa bayad-pinsala, nakipagtalo ang abogado ng insurance na ang pagbabayad na aming kliyente sa tiket ay nangangahulugang inamin ng aming kliyente ang responsibilidad sa paggawa ng di-wastong pagliko at nagdulot ng aksidente. Dahil alam namin ang nakaraang karanasan ng aming kliyente sa pulisya sa kanyang pinanggalingang bansa, nagawa naming ipakita ang kanyang paggalang sa pulisya at nagawang ipagkasundo ang paghahabol (claim) sa basehang ang kabilang drayber ay 100% may kasalanan.

Carranza

Carranza LLP represents clients in Toronto and the greater Toronto area (GTA), Niagara, St. Catharines, Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga, Brampton, Richmond Hill, Aurora, Newmarket, Markham, Pickering, Ajax, Whitby, Oshawa, Belleville, Kingston, Ottawa, Guelph, Kitchener, Waterloo, London, Barrie, North Bay, Sudbury.