higit kaming kakaiba. sa katunayan, higit kaming katulad ninyo. may pareho tayong mga tradisyon. namumuhay at naglalaro sa katulad na mga lugar. Sinasalita rin namin ang inyong lengguwahe.

Sa Carranza, hindi lang kami mga eksperiyensyadong abogado para sa personal na pinsala, marami sa amin ang una at pangalawang henerasyon na mga Taga-Canada. Kaya, naiintindihan namin nang mabuti ang karanasan ng imigrante pati na rin ang pagkaligalig na kasunod ng malubhang mga aksidente sa sasakyan.

Bilang pinaka-malaking pang-etnikong law firm para sa personal na pinsala sa Toronto, nagsasalita ng higit sa 24 na iba’t ibang lengguwahe, kami ay nangangako sa pagtulong sa mga survivor ng pinsala na makamit ang pinaka-mainam na pagbawi at patas na kompensasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng di-mapapantayang representasyong propesyonal at sensitibo sa kultura. Hindi lang makakatulong ang mga abogado ng Toronto sa personal na pinsala sa Carranza makakatulong sa paglutas ng anumang isyung pangkultura na maaaring mangyari. Kami ay mga abogado para sa malubhang pinsala na naniniwala na ang inyong mga prinsipyo at tradisyon ay dapat lubos na igalang sa inyong paggaling at sa aming representasyon.

Kapag naghahanap ng abogado ng aksidente sa sasakyan upang ikatawan kayo o ang inyong pamilya, mahalagang maghanap ng abogado na nakakaintindi hindi lang sa pabago-bagong sistemang panlegal, ngunit pati na rin sa inyong natatanging sitwasyon at indibidwal na mga pangangailangan. Bilang law firm para sa inyong personal na pinsala, naniniwala kami na ang aming trabaho ay higit pa sa pagtulong sa inyo sa litigasyon; responsibilidad din naming tiyakin na mayroon kayong tamang mapagkukunan ng suporta para sa inyong rehabilitasyon at pisikal na terapiya. Mula sa umpisa ng inyong kahilingan, tatanggap kayo ng agarang pagpapayo at kahusayan mula sa inyong grupo para sa Mga Benepisyo sa Ang inyong mga grupong pangmedikal at pang-rehab ay magsisikap nang mabuti upang matulungan kayong maka-recover at makikipagtulungan kami nang mabuti sa kanila, kaya kayo at ang inyong pamilya ay hindi dapat mag-aalala sa karagdagang mga gastos sa paggagamot na pang-rehab at sa mga kasangkapang nakakatulong.

Nag-i-specialize kami sa sumusunod na mga larangan ng batas sa personal na pinsala:


Ingatan ang inyong sarili. Kami ang bahala sa iba pa.


Ipagmamalaki naming ikakatawan kayo sa sumusunod na mga lengguwahe:


Mga nangungunang dahilan upang piliin ang Carranza

  • Nagsasalita kami ng 24 na lengguwahe at ang pinaka-malaking law firm para sa personal na pinsala sa Toronto
  • May mga re ord kami ng tagumpay kabilang ang nangungunang kaso sa pinsalang nakasasawi
  • kami ay mga abogado para sa personal na pinsala – iyan lang ang ginagawa naming at ginagawa namin nang mahusay
  • kami lang ang law firm para sa personal na pinsala sa Canada na ISO certified na nagtitiyak na bawat kliyente ay tatanggap ng pinaka-mataas na pamantayan ng serbisyong pangkostumer
  • nagbibigay kami ng libreng konsultasyon at hindi kayo magbabayad hanggang manalo kayo
  • makikipagkita kami sa inyo sa inyong kaluwagan; kung may mga isyu kayo sa paggalaw, kami ang pupunta sa inyo
  • Tumutulong kami sa pagtustos sa mga gastos sa mga nakakatulong na aparato, paggagamot, transportasyon at tagapag-alaga sa ospital bago maapruba ang inyong mga benepisyo
  • Ang aming grupo ng mga ekspertong abogado para sa personal na pinsala ay kinabibilangan ng isang Adjunct Professor na nagtuturo ng Insurance Law at isang Sertipikadong Espesyalista sa Civil Litigation

proud sponsor of:

Sunnybrook Foundation Logo Sick Kids Foundation Logo St Michael's Foundation Logo